Select Page

SEBERANG JAYA, 22 NOVEMBER 2017 – Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) mencipta sejarah tersendiri apabila dianugerahkan Sijil Pematuhan Standard Accounting for Government Agencies (SAGA) dalam satu acara yang diadakan di Seberang Jaya, Pulau Pinang pada Selasa. Sijil Pematuhan SAGA merupakan satu bentuk pengiktirafan kepada agensi-agensi yang melaksanakan sistem ini serta memberi kelebihan kepada agensi yang telah diiktiraf untuk mendapat lebihan skor dalam pengauditan Indeks Akauntabiliti.

Anugerah tersebut telah disampaikan oleh En. Saat Esa, Akauntan Negara kepada YBrs. Dr. Zainah Shariff, Ketua Pegawai Eksekutif IYRES. Selain IYRES, sebanyak 22 badan berkanun samada di peringkat persekutuan dan negeri turut menerima anugerah berkenaan. Turut hadir pada majlis tersebut adalah En. Mohd Farius Bujang, Penolong Akauntan, IYRES.