Select Page

Customer Success Stories

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

LHDNM ingin merakamkan jutaan terima kasih di atas kerjasama dan komitmen yang tuan telah berikan dalam menjayakan aktiviti-aktiviti dan kerjasama yang diperolehi dari tuan dalam memastikan sistem eRAS dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan adalah amat dihargai.

Che Noor Aida Rohaya Binti Che Abdul

Pengarah Bahagian Aplikasi Mainframe, Jabatan Teknologi Maklumat, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)

LPP telah mula menggunakan sistem Century pada tahun 1995 dan 2016 LPP telah menerima pengiktirafan Sijil Pematuhan SAGA oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia. Kejayaan ini merupakan pengiktirafan yang sangat bermakna bagi LPP dan memerlukan pelaburan yang besar termasuk dari segi sistem, komitmen anggota LPP dan kerjasama dari anggota tuan sendiri dalam menjayakan penggunaan sistem secara optimum.

Jumaat Bin Lakuba

Timbalan Ketua Pengarah Operasi Lembaga Pertubuhan Peladang

Malaysian Agricultural Research and Development Institue (MARDI)

For the past 15 years, Censof has been our trusted IT and more so our business partner. They have done a good job in improving our functionality with their robust applications, allowing us to become one of the most efficient statutory bodies in Malaysia. Thank you Censof, we wish you all success in the years to come.

Hjh. Rosna Amir

Director, Information Services Management Division, MARDI

Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

Terima kasih atas usaha dan komitmen ‘Team Support Censof’ dan ‘Team Technical’ dalam memberikan khidmat bantuan sokongan kepada Pejabat Bendahari UniSZA sepanjang tahun 2017.

Suhaili Bin Mohd

Timbalan Bendahari UniSZA

Pengurusan Air Pahang Berhad (PAIP)

I would like to take this opportunity to thank you personally on our behalf on the entire team of PAIP for completing above projects successfully under your able guidance.

Mohd Amil Bin Hamzah C.A.(M)

Pengurus Kewangan Pengurusan Air Pahang Berhad

Majlis Perbandaran Kuala Langat
(MPKL)

Your valuable inputs and experience in the said field have played a major role in showing a proper direction to this issue through your accounting system.

Kamarulzaman Bin Ahmad

Pengarah Jabatan Perbendaharaan Majlis Perbandaran Kuala Langat

Majlis Perbandaran Hulu Selangor (MPHS)

Pihak MDHS merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada pihak Censoft yang telah memberikan komitmen dan perkhidmatan sokongan kepada pihak kami sepanjang tahun 2018.

Azlida Binti Mohd Ali

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Majlis Daerah Hulu Selangor

Lembaga Pelabuhan Johor (LPJ)

Terima kasih atas usaha dan komitmen ‘Team Support CENSOF’, ‘Team Technical’ dan ‘Team Sales’ dalam memberikan khidmat bantuan sokongan kepada LPJ sepanjang tahun 2017.

Norazlin Bin Yusop

Pengurus Besar Lembaga Pelabuhan Johor

Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)

SKM ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih di atas segala kerjasama dan sokongan yang diberikan oleh pihak Censof khususnya pasukan SAGA Compliance, Customer Care and Sales Department dalam mencapai 19 kriteria yang ditetapkan bagi memperolehi Sijil Pematuhan SAGA.

Haji Zazali Bin Haron

Naik Pengerusi Eksekutif (Pengurusan) Suruhanjaya Koperasi Malaysia

SWCorp

We chose Censof as our vendor of choice for implementation as they already had hands-on experience in implementing for Government agencies before. Century Financials was able to adapt to the business changes that we were going through and still continues to do so. We are truly pleased to say that Century Financials helps us to run the business better, with less effort, allowing us to become more productive and serve the nation better.

Ummi Kalthum Shuib

Director, Finance & Procurement, SWCorp

Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)

MIDA mengucapkan terima kasih atas usaha dan komitmen ‘Team Support CENSOF’ Dan ‘Team Technical’ dalam memberikan khidmat bantuan sokongan kepada MIDA sepanjang tahun 2017.

Mohd Zaharin Bin Jamaris

Timbalan Pengarah (Kanan) Bahgian Pengurusan Kewangan dan Akaun b.p. Ketua Pegawai Eksekutif, Lembaga Pembagunan Pelaburan Malaysia

Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia

LKIM ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih di atas usaha keras dan komitmen yang telah diberikan oleh Pengurus Projek dan pasukan beliau dari Century Software (M) Sdn Bhd dalam menjayakan perlaksanaan project Naiktaraf Sistem SAGA v8.2 + Workflow + GST di LKIM.

Mahmud Bin Takyan

Pengarah Bahagian Pengurusan Maklumat Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia

Majlis Sukan Negara (MSN)

Pihak Majlis Sukan Negara Malaysia ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada pihak tuan atas kerjasama yang diberikan.

Zulkifli Alias C.A(M)

Pengarah Bahagian Kewangan b.p. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Malaysia

Malaysian Institute of Road Safety Research (MIROS)

MIROS ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas usaha dan komitmen pegawai- pegawai CSM yang terlibat dalam menyelesaikan isu reconciliation AP, AR dan CA bagi Penyata Kewangan 2017.

Nur Zahratul Wahidah Binti Ibrahim

Akauntan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan

Railway Assets Corporation (RAC)

RAC mengucapkan terima kasih atas usaha dan komitmen ‘Team Support CENSOF’, ‘Team Technical’ dan ‘Team Sales’ dalam memberikan khidmat bantuan sokongan kepada RAC sepanjang tahun 2017.

Muzieana Binti Mohid

Pengurus Besar Perbadanan Aset Keretapi

Perbadanan Labuan (PL)

Terima kasih atas usaha dan komitmen ‘Team Support CENSOF’ dan ‘Team Technical’ dalam memberikan khidmat bantuan sokongan kepada PL sepanjang tahun 2018.

Norina

Morin Ignatius Beatty, b.p: Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan

Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM)

LPNM merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak Censof yang telah memberikan komitmen dan perkhidmatan sokongan kepada kami sepanjang tahun 2017 sehingga kami berjaya mendapat Sijil Pematuhan Sistem SAGA oleh Jabatan Akauntan Negara pada bulan November 2017 yang lalu.

Azrizul Bin Mizlan

Ketua Unit Kewangan Dan Akaun b.p Ketua Pengarah LPNM

SME Corporation Malaysia (SME Corp. Malaysia)

Merakamkan penghargaan kepada pihak Century Software (M) Sdn.Bhd yang telah memberikan komitmen dan perkhidmatan sokongan kepada kami sepanjang tahun 2018.

Md. Zahidan Hassan

Ketua bahagian Teknologi Maklumat SME Corp.Malaysia

Yayasan Pelajaran Mara

Tahniah dan terima kasih atas perkhidmatan cemerlang pihak Censof dalam memberikan khidmat sokongan dan membantu untuk Sistem Perakaunan Yayasan Pelajaran Mara (SAGA Century Financial) bagi tahun 2018.

Intan Baizura Binti MD Rahim

Eksekutif Yayasan Pelajaran MARA

Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM)

Jutaan terima kasih dan setinggi penghargaan di atas kerjasama yang diberikan oleh Puan Nur Sophia Binti Riffin dalam memberi khidmat bantuan kepada SUHAKAM sepanjang tahun 2018

Mohamad Azizi Bin Azmi

Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Khidmat Korporat b.p. Setiausaha Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL)

Terima kasih atas usaha dan komitmen ‘Team Support CENSOF’, ‘Team Technical’ dan ‘Team Sales’ dalam memberikan khidmat sokongan kepada DBKL sepanjang tahun 2016 dan 2017.

Noorazita Bt Ilham

Timbalan Bendahari Jabatan Kewangan b.p Datuk Bandar Kuala Lumpur

Ready to find out more? We’re here to help